Liczba odwiedzin strony: 37917 Osób na stronie: 6
 

Pękalski Jacek. Kancelaria adwokacka

 
Dziennik Ustaw 2005 Nr 197 poz. 1640 - Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 20 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych (Dz. U. z dnia 10 października 2005 r.) Na podstawie art. 20 pkt 3, 5 i 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: § 1.  W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów gospodarczych (Dz. U. Nr 116, poz. 1247, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:   1)   w § 2 w ust. 1: a)  pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1)  w Sądzie Okręgowym w Warszawie - sąd gospodarczy składający się z trzech wydziałów: a)   Wydziału Gospodarczego - do spraw gospodarczych, obejmującego obszar właściwości Sądów Rejonowych: dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, dla Warszawy-Woli w Warszawie i dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, b)   Wydziału Gospodarczego - do spraw gospodarczych, obejmującego obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Grodzisku Mazowieckim, Pruszkowie i dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, c)   Wydziału Gospodarczego-Odwoławczego - do rozpoznawania w II instancji spraw gospodarczych z obszaru właściwości tego Sądu,", b)  po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: "1a)  w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie -   Wydział Gospodarczy - do spraw gospodarczych, obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w: Ostrołęce, Płocku i Warszawa-Praga w Warszawie,", c)  pkt 6 otrzymuje brzmienie: "6)  w Sądzie Okręgowym w Gdańsku - sąd gospodarczy składający się z dwóch wydziałów: a)   Wydziału Gospodarczego - do spraw gospodarczych, obejmującego obszar właściwości tego Sądu, b)   Wydziału Gospodarczego-Odwoławczego - do rozpoznawania w II instancji spraw gospodarczych z obszaru...
Monitor Polski 2001 Nr 1 poz. 9 - Nadanie odznaczeń
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 31 października 2000 r. o nadaniu odznaczeń. (M.P. z dnia 12 stycznia 2001 r.) Rej. 233/2000 Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177 i z 2000 r. Nr 62, poz. 718), na wniosek Ministra Zdrowia, za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa odznaczeni zostają: ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI po raz drugi 1. Garbacz Krzysztof, ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI 2. Byczkowski Marian Teofil, 3. Kosiński Tadeusz, 4. Łuczkiewicz Zbigniew, 5. Poździał Krzysztof, 6. Skarbiński Marek, 7. Szreter Jan, 8. Umiński Zygmunt, 9. Wysiński Marian, SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI 10. Balwiński Leszek, 11. Bednarski Andrzej, 12. Buczek Tadeusz, 13. Chęsiak Waldemar, 14. Dublak Zygfryd, 15. Dziatkiewicz Jerzy Józef, 16. Dziewiur Mieczysław, 17. Dziugieł Wiesław, 18. Fijałkowski Jan Stanisław, 19. Gajewy Piotr Bernard, 20. Gawłowski Kazimierz, 21. Gliszczyński Ryszard Jan, 22. Glonek Mariusz Mieczysław, 23. Homolicki Andrzej Czesław, 24. Kontowicz Wojciech, 25. Kowalski Grzegorz, 26. Krajza Jan, 27. Krusiński Andrzej Leszek, 28. Labuda Czesław, 29. Lesik Witold, 30. Lipiński Brunon, 31. Medwid Arkadiusz, 32. Obuchowicz Lech Adam, 33. Olechnowicz Hubert, 34. Ostrowski Mieczysław, 35. Perkowski Wiesław, 36. Podel Leszek, 37. Redloch Mieczysław, 38. bosm. sztab. Sąpór Władysław, 39. Staniszewski Ryszard, 40. Szustkowski Stanisław, 41. Tomczak Henryk, 42. Włodarczyk Andrzej, 43. Wojdecki Stanisław, 44. Wyrzykowski Jerzy, 45. Zawadzka Jolanta, BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI 46. Baranowski Eugeniusz, 47. Baranowski Janusz, 48. Bęben Marian, 49. Bielecki Sławomir Krzysztof, 50. Błaszczyk Krzysztof, 51. Bogiel Marek, 52. Borowski Andrzej, 53. Budner Andrzej, 54....
KRS 0000314407 - KANCELARIA DS SZEMA, SMOLARCZYK SP. J.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
KANCELARIA DS SZEMA, SMOLARCZYK SP. J. SP. J. 2008-09-25 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
JASKÓŁEK 12 43-215 STUDZIENICE PSZCZYNA PSZCZYŃSKI ŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000314407
KRS 0000314406 - MRR DEVELOPMENT SP. Z O.O. - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
MRR DEVELOPMENT SP. Z O.O. - SPÓŁKA KOMANDYTOWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2008-09-25 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
6 SIERPNIA 15/17/103 90-616 ŁÓDŹ M. ŁÓDŹ M. ŁÓDŹ ŁÓDZKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
727-273-62-79 100609229 0000314406
KRS 0000314405 - ŹRÓDŁA LATOSZYŃSKIE SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
ŹRÓDŁA LATOSZYŃSKIE SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-10-01 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
PODGRODZIE 8 B 39-200 PODGRODZIE DĘBICA DĘBICKI PODKARPACKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
872-233-51-97 180370970 0000314405
KRS 0000314404 - "GOSPODARSTWO ROLNE SIEDLECE" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"GOSPODARSTWO ROLNE SIEDLECE" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-09-25 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
17-111 SIEDLECE BOĆKI BIELSKI PODLASKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) 200235435 0000314404
KRS 0000314403 - COMO DEVELOPMENT 7 SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
COMO DEVELOPMENT 7 SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-09-30 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
EMILII PLATER 53 00-113 WARSZAWA M.ST.WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
525-243-79-86 141338936 0000314403